Na tej stronie można znaleźć mapę geograficzną Niemiec do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa geograficzna Niemiec przedstawia topografię, wysokość, rzeki, góry, klimat i cechy fizyczne Niemiec w Europie.

Niemcy mapa fizyczna

Mapa fizyczna Niemiec

Mapa fizyczna Niemiec pokazuje ukształtowanie terenu i geografię Niemiec. Ta mapa geograficzna Niemiec pozwoli Państwu odkryć cechy fizyczne Niemiec w Europie. Mapa fizyczna Niemiec jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Niemcy mają 1 485 mil (2 389 km) linii brzegowej wychodzącej na Morze Północne na zachodzie i Morze Bałtyckie na wschodzie, jak zaznaczono na mapie fizycznej Niemiec. Przełom w wybrzeżu tworzy Półwysep Jutlandzki, który w przeważającej części należy do Danii (choć południową połowę półwyspu zajmuje niemieckie państwo Szlezwik-Holsztyn). Oba morza są połączone na południe od półwyspu Kanałem Kilońskim. Niemcy mają 12-milową fizyczną granicę wód terytorialnych i 200-milową wyłączną strefę ekonomiczną, które stanowią wspólnie uzgodniony standard międzynarodowy.

Głównymi fizycznymi formami ukształtowania terenu w Niemczech są wulkaniczne Góry Harzu oraz gęsto zalesione Góry Rothaargebirge. Dalej na południe znajdują się zaokrąglone wzgórza i góry wyżyn Eifel i Huynsruck przed doliną Renu, co można zobaczyć na fizycznej mapie Niemiec. Poruszając się na wschód przez Niemcy, Góry Vogelsberg, Płaskowyż Rhon (lub Mts.)

Niemcy zajmują łącznie 357.021 km², z czego 4.750 km² to tereny nawadniane, a 7.798 km² pokrywa woda, przy czym największymi jeziorami są Jezioro Bodeńskie (całkowita powierzchnia 536 km², z czego 62% wybrzeża stanowią tereny niemieckie; na samym jeziorze nie określono międzynarodowych granic fizycznych), Müritz (117 km²) i Chiemsee (80 km²). Większość powierzchni Niemiec pokrywają albo grunty orne (33%) albo lasy i tereny leśne (31%), jak pokazano na fizycznej mapie Niemiec. Tylko 15% pokrywają trwałe pastwiska.

Niemcy mapa topograficzna

Mapa topografii Niemiec

Mapa topograficzna Niemiec pokazuje cechy fizyczne Niemiec. Ta mapa topograficzna Niemiec pozwoli Państwu odkryć ukształtowanie terenu i położenie geograficzne Niemiec w Europie. Mapa topograficzna Niemiec jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Topograficzne terytorium Niemiec obejmuje 357 021 km2 (137 847 m²), na które składa się 349 223 km2 (134 836 m²) ziemi i 7 798 km2 (3 011 m²) wody. Rozciąga się około 520 mil (840 km) z północy na południe, osiągając od 47 do 55 stopni szerokości geograficznej północnej i 385 mil (620 km) ze wschodu na zachód, od 6 do 15 stopni długości geograficznej wschodniej, jak wspomniano na mapie topograficznej Niemiec.

Zlodowacenie kontynentalne w Niemczech, postęp ogromnych mas lodowych w epoce lodowcowej, pozostawiło na równinie złoża gliny, żwiru i piasku, co powoduje ograniczoną żyzność gleby. Naturalną roślinnością na Równinie Północnoniemieckiej, jak widać na mapie topograficznej Niemiec, są lasy liściaste, jednak większość tych topograficznych terenów leśnych została usunięta w celu wykarczowania ziemi pod uprawy w ciągu ostatnich 1000 lat.

Niemiecka topograficzna równina usiana jeziorami, wrzosowiskami, bagnami i wrzosowiskami cofa się od morza i dociera w głąb lądu, gdzie staje się krajobrazem pagórków poprzecinanych potokami, rzekami i dolinami. Wzgórza te, jak to pokazano na mapie topograficznej Niemiec, prowadzą w górę, stopniowo tworząc wysokie płaskowyże i lasy, a ostatecznie kulminując w spektakularnych łańcuchach górskich. Duża część regionu Wyżyny Środkowej jest zalesiona. W dolinach rzek występuje olcha, wierzba i topola, gdzie jest wilgotno, a w bardziej suchych miejscach dąb, jesion i wiąz. W niektórych miejscach występują również klony, kasztany i orzechy włoskie. W XIX wieku lasy zostały wycięte, aby dostarczać węgiel drzewny do wytapiania miejscowych rud żelaza na wyroby metalowe.

Niemcy mapa wysokościowa

Mapa wysokości Niemiec

Niemiecka mapa wysokościowa pokazuje różne wysokości Niemiec. Ta mapa wysokości Niemiec pozwoli Ci wiedzieć, gdzie znajdują się najwyższe i najniższe regiony Niemiec w Europie. Mapa wysokości Niemiec jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Wzniesienia w Niemczech sięgają od gór Alp (najwyższy punkt wzniesienia, jak widać na mapie wysokości w Niemczech, to Zugspitze na wysokości 2.962 metrów (9.718 stóp) na południu do brzegów Morza Północnego (Nordsee) na północnym zachodzie i Morza Bałtyckiego (Ostsee) na północnym wschodzie. Pomiędzy lesistymi wyżynami środkowych Niemiec a nisko położonymi terenami północnych Niemiec (najniższy punkt): Neuendorf-Sachsenbande na wysokości 3,54 m (11,6 ft) poniżej poziomu morza), przez które przepływają niektóre z głównych rzek Europy, takie jak Ren, Dunaj i Łaba. Teren ten można podzielić na trzy regiony, które wznoszą się z północy na południe. Każdy z nich jest wyjątkowy pod względem zasobów naturalnych i działalności człowieka.

Zugspitze, na wysokości 2.962 m n.p.m., jak pokazano na niemieckiej mapie wysokościowej, jest najwyższym szczytem Gór Wetterstein, jak również najwyższą górą w Niemczech. Leży na południe od miasta Garmisch-Partenkirchen, a granica między Niemcami a Austrią przebiega przez jego zachodni szczyt. Na południe od góry znajduje się Zugspitzplatt, wysoki krasowy płaskowyż z licznymi jaskiniami. Na zboczach Zugspitze znajdują się trzy lodowce, w tym dwa największe w Niemczech: północny Schneeferner o powierzchni 30,7 ha i Höllentalferner o powierzchni 24,7 ha. Trzecim jest południowy Schneeferner o powierzchni 8,4 ha.

Najniżej położona część Niemiec leży na środku bagna. 3.54 m pod poziomem morza (Normallnull lub NN, jak nazywają to północni Niemcy) lub innymi słowy: gdyby nie groble, woda podniosłaby się do 8 m wysokości podczas sztormowych przypływów. Neuendorf-Sachsenbande jest gminą w Wilstermarsch, w powiecie Steinburg, w Szlezwiku-Holsztynie, w Niemczech. W mieście znajduje się najniżej położony punkt dostępny w Niemczech, który znajduje się 3.539 m (11.61 stóp wysokości) poniżej poziomu morza, jak wspomniano na niemieckiej mapie wysokości.

Niemcy mapa rzek

Mapa rzek Niemiec

Mapa Niemiec pokazuje główne rzeki z ich nazwami. Mapa rzek w Niemczech pozwoli Ci znaleźć główne rzeki, które płyną w Niemczech i przez nie w Europie. Mapa rzek Niemiec jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Większa część kraju wpływa do Morza Północnego przez rzeki Ren, Ems, Wezera i Łaba, które płyną w kierunku północno-zachodnim. Na wschodzie Odra i jej dopływ, Nysa, wpadają do Morza Bałtyckiego na północ i wyznaczają granicę z Polską, jak widać na niemieckiej mapie rzek. Z wyjątkiem rzeki Lahn, która przed przyłączeniem do Renu płynie na południe, większość jej dopływów płynie w kierunku z zachodu na wschód lub ze wschodu na zachód.

Obszar Niemiec składa się z pięciu dużych dorzeczy (Łaba, górny Dunaj, Ren, Wezera i Ems, jak pokazano na niemieckiej mapie rzek), trzech dorzeczy średniej wielkości w obszarze przybrzeżnym (Eider, Schlei/Trave i Warnow/Peene) oraz niewielkich części dorzeczy Odry i Mozy. Z dużych dorzeczy, tylko dorzecza Ems i Wezery leżą w całości w granicach Niemiec. Ren, górny Dunaj i Łaba są rzekami międzynarodowymi, a ich dorzecza w dużej części znajdują się poza granicami Niemiec.

Ren, najdłuższa i najważniejsza rzeka w Niemczech, pochodzi ze Szwajcarii, skąd wpływa do Jeziora Bodeńskiego (właściwie dorzecza). Na zachodnim krańcu jeziora rozpoczyna długi kurs (800 km) do Holandii, początkowo wyznaczający granicę między Niemcami a Szwajcarią, a następnie między Niemcami a Francją. Trzy główne rzeki w Niemczech, jak wspomniano na niemieckiej mapie rzek, to: Ren (Ren po niemiecku) z niemiecką częścią o długości 865 km (główne dopływy, w tym Neckar, Main i Mozela (Mozela)); Łaba z niemiecką częścią o długości 727 km (również wpływająca do Morza Północnego); oraz Dunaj (Donau) z niemiecką częścią o długości 687 km. Inne ważne rzeki to Isar na południowym wschodzie, Main w środkowych Niemczech, Neckar na południowym zachodzie i Wezera na północy. Zobacz również listę rzek w Niemczech.

Niemcy mapa gór

Mapa gór Niemiec

Mapa gór w Niemczech pokazuje główne góry z ich nazwami w Niemczech. Mapa gór w Niemczech pozwoli Ci znaleźć główne pasma górskie i najwyższe góry Niemiec w Europie. Mapa gór Niemiec jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

W Niemczech jest 37105 nazwanych górami. Najwyższą i najbardziej widoczną górą jest Zugspitze, jak pokazano na mapie gór w Niemczech. Westerwald to piękne pasmo niskich gór w Niemczech. Obejmuje ono trójkąt graniczny Nadrenii Północnej-Westfalii, Hesji i Nadrenii-Palatynatu i w związku z tym należy do wszystkich trzech krajów związkowych, z geograficznego punktu widzenia.

Alpy Bawarskie, niemieckie Alpy Bawarskie, północno-wschodni odcinek Alp Środkowych wzdłuż granicy niemiecko-austriackiej. Góry rozciągają się na odcinku 70 mil (110 km) od Alp Lechtalskich do zakola rzeki Inn w pobliżu Kufstein w Austrii, na wschód i północny wschód. Góry posiadają kopalnie węgla brunatnego i złóż ropy naftowej i są przecinane na przełęczy Scharnitz (3,133 stóp [955 metrów], jak wspomniano w Niemczech mapy gór) drogą i koleją oraz na przełęczy Achen (3,087 stóp [941 metrów]) drogą.

Niskie pasma górskie, nazywane po niemiecku "Mittelgebirge", to pasma górskie, które nie przekraczają pewnej wysokości (linia drzew lub około 1.200 do 2.000 metrów, jak widać na mapie gór w Niemczech) i których najwyższe wzniesienia nie miały kontaktu z lodowcami podczas ostatniej epoki lodowcowej. Ponadto tego rodzaju masywy muszą mieć pewną różnicę wysokości między najwyższym punktem a podnóżem góry, aby odróżnić je od krajobrazu, który jest po prostu pagórkowaty.

Mapa klimatyczna Niemiec

Mapa temperatury w Niemczech

Mapa klimatyczna Niemiec pokazuje średnią temperaturę i strefy klimatyczne Niemiec. Ta mapa klimatyczna Niemiec pozwoli Państwu poznać pogodę, średnie opady, średnie nasłonecznienie i różne klimaty Niemiec w Europie. Mapa klimatyczna Niemiec jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

W Niemczech panuje klimat umiarkowany i morski, z chłodnymi, pochmurnymi, wilgotnymi zimami i latem, a na południu od czasu do czasu występują ciepłe föhnowe wiatry. Większa część Niemiec leży w chłodnej/ umiarkowanej strefie klimatycznej, w której przeważają wilgotne wiatry zachodnie, jak pokazano na mapie klimatycznej Niemiec. Na północnym zachodzie i północy klimat jest niezwykle oceaniczny, a opady deszczu występują przez cały rok. Zimy są stosunkowo łagodne, a lata stosunkowo chłodne. Na wschodzie klimat wykazuje wyraźne cechy kontynentalne; zimy mogą być bardzo mroźne przez długi czas, a lata bardzo ciepłe. Również tutaj często odnotowywane są długie okresy suszy.

W centrum i na południu Niemiec panuje klimat przejściowy, który może być głównie oceaniczny lub kontynentalny, zgodnie z ogólną sytuacją pogodową wymienioną na mapie klimatycznej Niemiec. Zimy są łagodne, a lata zazwyczaj chłodne, chociaż maksymalne temperatury mogą przekraczać 30 °C (86 °F) przez kilka dni z rzędu podczas fal upałów. Najcieplejsze regiony Niemiec znajdują się w południowo-zachodniej części kraju (patrz rozdarcie Renu, Niemiecki Szlak Winiarski i Palatynat). Tutaj lato może być gorące z dużą liczbą dni przekraczającą 30°C (86°F). Czasami minimalne temperatury nie spadają poniżej 20°C (68°F), co jest stosunkowo rzadkie w innych regionach.

W Niemczech panuje klimat umiarkowany, z ciepłymi latami i mroźnymi zimami, jednak długie okresy mrozów lub opadów śniegu są rzadkością. Deszcze padają przez cały rok. Średnia miesięczna dzienna temperatura w styczniu wynosi 3 stopnie Celsjusza (38 stopni Fahrenheita), a w lipcu 22 stopnie Celsjusza (72 stopnie Fahrenheita). Ekstremalne temperatury, jak widać na mapie klimatycznej Niemiec, czasami osiągają -10° C (5°F) w zimie i 35° C (95°F) w miesiącach letnich.