Na tej stronie można znaleźć Niemcy na mapie świata do wydrukowania i pobrania w formacie PDF. Mapa Niemiec na mapie świata przedstawia kraje sąsiadujące z Niemcami oraz ich położenie w Europie.

Niemcy na mapie świata

Mapa Niemiec w świecie

Niemcy na mapie świata pokazują lokalizację Niemiec w atlasie. Mapa świata Niemcy pozwoli Ci łatwo zorientować się, gdzie znajdują się Niemcy na mapie świata. Mapa Niemiec na mapie świata jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i za darmo.

Spośród 500 największych spółek giełdowych na świecie mierzonych przychodami w 2010 r., Fortune Global 500, 37 ma siedzibę w Niemczech. 30 spółek z siedzibą w Niemczech, jak to pokazano na mapie świata w Niemczech, wchodzi w skład indeksu DAX, czyli niemieckiego indeksu giełdowego. Znane światowe marki to Mercedes-Benz, BMW, SAP, Siemens, Volkswagen, Adidas, Audi, Allianz, Porsche, Bayer, Bosch i Nivea.

Niemcy mają czwartą co do wielkości gospodarkę na świecie pod względem nominalnego PKB i piątą co do wielkości pod względem parytetu siły nabywczej. Są drugim co do wielkości eksporterem i trzecim co do wielkości importerem towarów, co można zobaczyć w Niemczech na mapie świata. Kraj ten wypracował bardzo wysoki standard życia i wszechstronny system zabezpieczenia społecznego. Niemcy mają społeczną gospodarkę rynkową z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą, dużym kapitałem, niskim poziomem korupcji i wysokim poziomem innowacyjności.

W 2008 roku Niemcy były szóstym co do wielkości odbiorcą energii na świecie, a 60% energii pierwotnej pochodziło z importu, tak jak pokazano to w Niemczech na mapie świata. Polityka rządu promuje oszczędność energii i energię odnawialną. Efektywność energetyczna poprawia się od początku lat 70-tych; rząd dąży do zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną przy wykorzystaniu wyłącznie odnawialnych źródeł energii do roku 2050.

Mapa Niemiec i państw ościennych

Mapy Niemiec i krajów dookoła

Mapa Niemiec i okolicznych krajów pokazuje wszystkie kraje wokół Niemiec. Ta mapa Niemiec i krajów sąsiednich pozwoli Ci poznać kraje sąsiadujące i położenie geograficzne Niemiec w Europie. Mapa Niemiec i krajów sąsiednich jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do druku i bezpłatnie.

Położone w zachodniej Europie Środkowej, Niemcy mają powierzchnię 137 810 mil kwadratowych, co czyni je nieco mniejszymi od stanu Montana. Otaczające Niemcy kraje znajdują się nad Morzem Północnym, Danią i Morzem Bałtyckim na północy, Polską i Czechami na wschodzie, Austrią i Szwajcarią na południu oraz Francją, Luksemburgiem, Belgią i Holandią na zachodzie, jak wspomniano na mapie Niemiec i krajów sąsiednich.

Stosunki między Danią jako jednym z krajów sąsiadujących z Niemcami charakteryzują się dobrym sąsiedztwem i ścisłą współpracą we wszystkich dziedzinach. Odbywają się częste spotkania i intensywny dialog na wszystkich szczeblach politycznych. Istnieje również duża liczba wizyt na szczeblu państwowym i parlamentarnym. Belgia rozciągnęła się aż do Renu, jak widać na mapie Niemiec i państw ościennych, a przynajmniej wykorzystanie infrastruktury przemysłowej Renu miało być częścią ich programu. Inni, tacy jak Paul Struye, domagali się polityki siły i prestiżu wobec Niemiec i Niemców.

Francja jest najbliższym i najważniejszym partnerem Niemiec w Europie, co widać na mapie Niemiec i krajów sąsiednich. Dla uczczenia 40. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego 22 stycznia został ogłoszony Dniem Francusko-Niemieckim. Traktat z Akwizgranu, podpisany 22 stycznia 2019 r., stanowi uzupełnienie Traktatu Elizejskiego i przywraca nasze stosunki dwustronne w obliczu wyzwań przyszłości. Niemcy i Holandia utrzymują szeroko zakrojone, bliskie i przyjazne stosunki dwustronne zarówno na poziomie rządu, jak i społeczeństwa obywatelskiego. Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem gospodarczym Austrii, z rocznym wolumenem handlu wynoszącym około 100 mld euro.

Niemcy mapa Europy

Mapa Niemiec w Europie

Mapa Niemiec w Europie pokazuje położenie Niemiec na kontynencie europejskim. Mapa Niemiec w Europie pozwoli Ci łatwo zorientować się, gdzie znajdują się Niemcy w Europie i poznać kraje w pobliżu. Mapa Niemiec na mapie Europy jest dostępna do pobrania w formacie PDF, do wydruku i bezpłatnie.

Powierzchnia 357 022 km² czyni z Niemiec siódme co do wielkości państwo w Europie, jak wspomniano na niemieckiej mapie Europy; jest to około dwóch trzecich wielkości Francji, czyli nieco mniej niż stan Montana w USA. Niemcy mają 83,2 mln mieszkańców (2019 r.); stolicą i największym miastem jest Berlin, z około 3,3 mln mieszkańców.

Niemcy, oficjalnie Republika Federalna Niemiec (Bundesrepublik Deutschland), jest federalną republiką parlamentarną w Europie. Jest najbardziej zaludnionym państwem członkowskim i największą gospodarką w Unii Europejskiej, jak można zobaczyć na niemieckiej mapie Europy. Niemcy są jedną z głównych potęg politycznych kontynentu europejskiego i liderem technologicznym w wielu dziedzinach.

Od 2011 roku jest największym płatnikiem do budżetu Unii Europejskiej (zapewniając 20%) i trzecim największym płatnikiem do ONZ (zapewniając 8%), jak widać na niemieckiej mapie Europy. Podczas zimnej wojny, rozbiór Niemiec przez żelazną kurtynę uczynił je symbolem napięć wschód-zachód i politycznym polem bitwy w Europie.